Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012 17:07

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και παιδιά

Σεξουαλική συμπεριφορά του παιδιού/εφήβου

Η εφηβεία είναι μια περίοδος κατά την οποία η ανάπτυξη του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από ποικιλία βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αλλαγών.

Με τις σωματικές μεταβολές που συμβαίνουν στην εφηβεία, η σεξουαλικότητα, από βιολογικής πλευράς, τείνει να μοιάσει με εκείνη του ενήλικα. Αυτές οι σωματικές μεταβολές πυροδοτούν σειρά από ψυχολογικές ανακατατάξεις, τις οποίες ο έφηβος πρέπει να ισορροπήσει με την ψυχολογική του ωρίμανση.

Από ψυχολογική άποψη, οι έφηβοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το έργο της ανάπτυξης μιας καλύτερης αίσθησης του εαυτού τους.

Η εδραίωση μιας ταυτότητας μακριά από τους γονείς και την οικογένεια είναι μια φυσική αναπτυξιακή τροχιά, αν και είναι δυνατό να επιβαρύνεται από προσωπικές ευαλωτότητες. Τις περισσότερες φορές, οι έφηβοι περνούν αυτές τις ανακατατάξεις χωρίς προετοιμασία, με πληροφορίες που λαμβάνουν.

Η διέλευση μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές μπορεί να είναι μια στρεσογόνα εμπειρία, τόσο για τους εφήβους όσο και για τις οικογένειές τους. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο καθώς το Διαδίκτυο έχει αλλάξει το τοπίο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.

Οι έφηβοι που πάσχουν από συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στις επιδράσεις αυτές, όπως δείχνει η παρατήρηση μιας αυξανόμενης τάσης εισαγωγής σε ψυχιατρικές μονάδες νοσηλείας, εφήβων με ιστορικό επικίνδυνων συμπεριφορών στον κυβερνοχώρο.

Επίσης, το διαδίκτυο μπορεί, δυστυχώς, να αποτελέσει και «διαβατήριο» εισαγωγής του παιδιού/εφήβου σε ακατάλληλους χώρους, εικόνες ή εμπειρίες.

Οι επιρροές, τόσο στην ψυχολογία όσο και τη γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού είναι καταλυτικές, εμφανίζοντας προβλήματα συμπεριφοράς, πιθανότητες εμφάνισης οριακού δείκτη κοινωνικοποίησης, επίδραση στη διαμόρφωση της σεξουαλικής συμπεριφοράς του παιδιού/εφήβου.